insebo.cz > Rekonstrukce bytů > Rekonstrukce bytového jádra
Nechte si nezávazně nacenit:
info@insebo.cz
+420 606 202 494
Kontakt

Rekonstrukce bytových jader - Brno

Specializujeme se na renovace bytového jádra pro klienty z Brna a okolí! Pokud hledáte spolehlivou firmu, kde pracují zkušení a poctiví řemeslníci, pak nás oslovte. Jak již bylo uvedeno výše, rekonstrukce bytových jader provádíme primárně v Brně, neznamená to však, že na základě vzájemné dohody nelze provést kompletní renovaci bytového jádra i v lokalitě mimo Brno. 

Víme, že v Brně je řada firem, které zajišťují rekonstrukce bytových jader, a to v různém rozsahu, kvalitě i ceně. Pokud se tedy ptáte, proč si vybrat na renovaci bytového jádra pravě naši firmu INSEBO Brno, pak pro vás máme několik důvodů:

Ušetřete čas i starosti – realizujte renovaci bytového jádra u INSEBO Brno

Našim zákazníkům nabízíme:

Úspěšná rekonstrukce bytového jádra Brno vyžaduje kromě kvalitní realizace stavebních prací také řádně provedené předrealizační kroky a samozřejmě i odborné vedení celé této zakázky od první schůzky až po předání díla.

Tohoto jsme si vědomi, a proto již od prvního kontaktu se zadavatelelem renovace bytového jádra vede celé další jednání a následnou realizaci zakázky vždy jedna odpovědná osoba přímo z vedení firmy INSEBO Brno, která je garancí, že termíny i kvalita práce budou dodrženy dle dohody. Zákazník tak nemusí vyřizovat nezbytná povolení, shánět statické posudky, zajišťovat technickou dokumentaci, komunikovat s jednotlivými řemeslníky a koordinovat jejich činnosti, obstarávat si revizní zprávy a jiné protokoly. To vše zajistí za Vás INSEBO Brno, pokud nám svěříte realizaci rekonstrukce vašeho bytového jádra!

Proces rekonstrukce bytového jádra, celého bytu nebo třeba jen koupelny probíhá v 5 krocích, které Vám pro lepší představu přiblížíme.

1. Prohlídka současného stavu bytového jádra a zaměření

První věc, která každého člověka chystajícího se rekonstruovat bytové jádro zajímá, je cena budoucích úprav. Abychom byli schopni cenovou nabídku vytvořit, je vždy nezbytné sejít se na místě, projít spolu s Vámi zamýšlenou rekonstrukci krok po kroku, provést zaměření jednotlivých místností a popř. byt nafotit. Schůzka většinou nezabere více jak hodinu a je určitě vhodnější než anonymní mailové zaslání nějakého náčrtku jádra bytu se stručným popisem požadovaného rozsahu rekonstrukce.

2. Návrh dispozičního řešení, cenová kalkulace renovace bytového jádra

Na základě získaných informací můžeme společně najít nejvhodnější dispoziční řešení výsledné podoby rekonstruovaného bytu. Z Vámi formulovaných požadavků Vám projekční architekt firmy INSEBO Brno navrhne nejvhodnější řešení a po jeho odsouhlasení zdarma vytvoříme cenovou kalkulaci rekonstrukce. Výsledný technický nákres pak může sloužit i pro případné jednání s úřady (stavební úřad, statik apod.) nebo s SVJ, kde je třeba získat souhlas s realizací rekonstrukce bytového jádra.

3. Vizualizace nového bytového jádra

Po odsouhlasení cenové nabídky přichází na řadu dotažení detailů celé zakázky tak, abychom mohli společně podepsat smlouvu o dílo. Součástí tohoto procesu je i bezplatné vyhotovení grafické vizualizace rekonstrukce bytového jádra, která Vám usnadní představu o výsledné podobě díla. Osobně můžete při schůzce s tvůrcem grafického návrhu přestavby jádra svou představu měnit a formovat, až dosáhne požadované podoby.

4. Samotná realizace bytového jádra

Nezbytné administrativní kroky máte za sebou a přichází den D – začátek prací renovace. Pokud se jedná o rekonstrukci bytového jádra, tak zpravidla probíhá dle následujícího harmonogramu:

V průběhu prací renovace bytové jádra provádíme kontroly jednotlivých etap přestavby a pořizujeme i fotodokumentaci. Ta Vám pak může posloužit například pro objasnění vedení elektroinstalace, vodoinstalace nebo kanalizace.

5. Konečný stav, předání díla

Po dokončení rekonstrukce bytového jádra spolu celé místo realizace projdeme, zkontrolujeme a provedeme jeho předání. Součástí předávacího procesu přestavby je kromě sepsání předávacího protokolu také vystavení a předání záručních listů k jednotlivým výrobkům, technické dokumentace, zápisů k provedeným zkouškám a revizních zpráv. Pak už jen zbývá popřát Vám příjemné bydlení a nechat Vás vychutnat si radostné pocity z nové podoby Vašeho bytu.

Příklady řešení bytového jádra

Pro Vaši představivost nabízíme několik vzorových příkladů nového dispozičního řešení renovace jednoho z nejtypičtějších bytových jader.

1. varianta dispozičního řešení 3D vizualizace

2. varianta dispozičního řešení 3D vizualizace

3. varianta dispozičního řešení 3D vizualizace

Nejčastější lokality našich zakázek: